Aktualności

Dr Łukasz Puślecki stypendystą MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym i wybitnym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania oraz posiadają imponujący dorobek naukowy w skali międzynarodowej.
W X edycji konkursu wyróżniono 255 młodych naukowców z polskich ośrodków naukowo–badawczych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało naukowcom 12-, 24- lub 36-miesięczne stypendia na łączną kwotę 48 801 060 zł.

Jednym ze stypendystów został dr Łukasz Puślecki z Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP, któremu przyznano 3-letnie stypendium.