Aktualności

Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach

W dniach 12-13 maja 2014 dr Łukasz Puślecki oraz mgr Michał Staszków wzięli udział w XXXI Konferencji Naukowej "Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach"
Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Referat przygotowany przez dr Puśleckiego oraz mgr Staszków dotyczył „Nowych form współpracy firm biofarmaceutycznych”.