18 października 2018 r. Panowie Profesorowie Jerzy Schroeder oraz Henryk Mruk otrzymali Nagrody I indywidualne JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za całokształt dorobku.


18 października 2018 r. Pani dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP oraz prof. dr hab. Henryk Mruk otrzymali Nagrodę Zespołową za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2017 - za monografię pt. „Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe”, wyd. PWN. Współautorami tej publikacji są Marcin Awdziej, Jadwiga Berbeka, Julita Czernecka, Lechosław Garbarski, Beata Gotwald-Feja, Bogdan Gregor, Urszula Grzega, Agnieszka Jankowiak-Kaczmarek, Ewa Kieżel, Agata Linkiewicz, Anna Łaszkiewicz, Agata Niemczyk, Anna Olejniczuk-Merta, Jolanta Tkaczyk, Katarzyna Wysocka, Tomasz Zalega.