Uczymy już od 34 622 dni
Aktualności

Udział w konferencji V4 Visegrad w Krakowie

3 kwietnia 2014 roku odbyła się konferencja V4 Visegrad w Krakowie, w której wzięli udział dr hab. Rafał Śliwiński, dr Łukasz Puślecki, dr Alicja Hadryś-Nowak oraz mgr Michał Staszków.
Międzynarodowa konferencja pod nazwą "International Entrepreneurship and Internationalization of Firms in Visegrad Countries V4" została zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze, Uniwersytet w Miskolc (Węgry), Słowacki Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnikę Gdańską. Dr hab. Rafał Śliwiński, prof. UEP wygłosił prelekcję pt. "Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations" w sesji "Business, Entrepreneurship & Innovation". Dr Łukasz Puślecki oraz mgr Michał Staszków wygłosili referat pt. "International Business Research in Poland: Critical Review of Selected Papers" w sesji "Int’l Business and Int’l Entrepreneurship”. W wyżej wymienionej sesji wzięła udział również dr Alicja Hadryś-Nowak, która wygłosiła prezentację na temat "Internationalization of Polish Family-Owned Businesses - Selected Results of Research".