Katedra Zarządzania Międzynarodowego

Department of International Management

Sekretariat Międzykatedralny WGM

al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań

Collegium Altum, pok. 620a

tel. 061 854-33-15 fax: 061 854-34-24

e-mail: kzm@ue.poznan.pl