Biografia
 • od 2018 – kierownik Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich UEP „Innowacyjna Gospodarka Otwarta”, grant NCBiR
 • od 2016 – kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UEP
 • od 2012 – prof. UEP
 • od 2010 – dr hab. nauk ekonomicznych
 • od 2000 – kierownik Podyplomowego Studium Biznesu Międzynarodowego, obecnie Studiów Podyplomowych Handlu Zagranicznego
 • 1999 – doktor nauk ekonomicznych
 • 1996 – magister– AE w Poznaniu, specjalność; handel zagraniczny

Problematyka badawcza
 • problematyka tworzenia, komunikacji i dostarczania wartości dla klienta – perspektywa międzynarodowa
 • działalność sektora dóbr luksusowych
 • analiza instytucjonalna przedsiębiorstw międzynarodowych
 • strategia i operacje przedsiębiorstw międzynarodowych
 • organizacja handlu zagranicznego

Dydaktyka
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - wykłady
 • Transactions in international trade – lecture
 • Handel zagraniczny dla zaawansowanych – wykłady, warsztaty
 • Korporacje transnarodowe - wykłady
 • Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych – wykłady
 • Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw - warsztaty
 • Zasady pisania tekstów naukowych – warsztaty

Zajęcia prowadzone dla wszystkich typów studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie i MBA

Publikacje

 

Autorka ponad 130 publikacji naukowych o tematyce biznesu międzynarodowego i tworzenia wartości dla klienta.