Biografia
  • Studia licencjackie - UE w Poznaniu, 2006 - 2009
  • Studia magisterskie - UE w Poznaniu, 2009 - 2011
  • Studia doktoranckie - UE w Poznaniu, 2011 - 2015
  • Od 2013 - Wiceprzewodniczący ds. Finansów filii Academy of International Business (AIB) na region Europy Środkowo-Wschodniej
Dydaktyka
  • Międzynarodowe transakcje gospodarcze - ćwiczenia
  • Międzynarodowe badania marketingowe - ćwiczenia
  • Handel zagraniczny dla zaawansowanych - wykład