Biografia
 • 2008 - 2013 r. - studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2010 - 2011 - studia na Uniwersytecie Wiedeńskim
 • 2014 - 2018 r. - studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Determinanty akceptacji produktów autonomicznych przez konsumentów”.
Zainteresowania badawcze:
 • zachowania konsumentów wobec innowacji technologicznych

 • foresight, megatrendy i trendy konsumenckie

 • sztuczna inteligencja i Internet Rzeczy: regulacja i zastosowanie w działalności przedsiębiorstw

 • zarządzanie prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie międzynarodowym

Dydaktyka:
 • Badania rynków zagranicznych – wykład i ćwiczenia

 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego – wykład i ćwiczenia

 • Komunikacja w biznesie turystycznym – wykład i ćwiczenia

 • Przywództwo w przedsiębiorstwie międzynarodowym – ćwiczenia