Biografia
 • od 2017 r. – studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • 3 lipca 2018 r. - uzyskanie tytułu magistra na kierunku Gospodarka Turystyczna, specjalność: Międzynarodowy Biznes turystyczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
 • 15 czerwca 2016 r. - uzyskanie tytułu magistra na kierunku Międzynarodowe stosunki Gospodarcze, specjalność: Biznes międzynarodowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej
 • 2015/2016 - studia w ramach programu ERASMUS + na Universitat de Valencia w roku akademickim 2015/2016, kierunek: International Business

 

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, 
 • zachowania konsumentów na rynku międzynarodowym, 
 • etnocentryzm konsumencki i efekt kraju pochodzenia w międzynarodowych strategiach przedsiębiorstw.


Dydaktyka

 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - ćwiczenia
 • Cultural aspects in international business  - ćwiczenia

 

Publikacje


 1. Wysocka, K., 2018, Kulturowe stereotypy dotyczące Polaków i Hiszpanów w: Łukasz Poborek (red.), Autorytet Biznesu VII, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Warszawa, s. 451-460.
 2. Wysocka, K., 2018, Stosunek polskich konsumentów-turystów do wyjazdów wakacyjnych w: Łukasz Poborek (red.), Autorytet Biznesu VII, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Warszawa, s. 461-470.
 3. Wysocka, K., 2018, Charakterystyka hiszpańskich konsumentów-turystów w stosunku do wyjazdów wakacyjnych w: Łukasz Poborek (red.), Autorytet Biznesu VII, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Warszawa, s. 441-450.
 4. Guzek, M., Wysocka, K., 2018, Konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa na niemieckim rynku drewnianej architektury ogrodowej na przykładzie firmy Stelmet S.A. w: Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Nauki humanistyczne i społeczne : część VII Ekonomia i Gospodarka, Młodzi Naukowcy, Poznań, s. 37-43.
 5. Wysocka, K., 2017, Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych w: dr Jarosław Górski (red.), Teraz Polska Promocja i Rozwój, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, s. 29-39.
 6. Bartosik-Purgat, M., Wysocka, K., 2017, Etnocentryzm i Efekt Kraju Pochodzenia w zachowaniach konsumentów i przedsiębiorstw w: Małgorzata Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, WN PWN, Warszawa, s. 53-77.
 7. Wysocka, K., Guzek, M., 2017, Proces decyzji zakupowych polskich konsumentów na rynku meblarskim w: Łukasz Poborek (red.), Autorytet Biznesu V, Wydawnictwo Fundacji Biznesu i Nauki, Kielce, s. 285-298.
 8. Wysocka, K., 2016, Możliwości finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Polsce w: W. Przybylska-Kapuścińska, G. Mazur (red.), Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 62-75.