Biografia

 • Studia doktoranckie - UE w Poznaniu, 2017 – 2021
 • Studia magisterskie - UE w Poznaniu, 2012 – 2015
 • Studia zagraniczne – Nanjing University, Chiny, 2015
 • Studia zagraniczne – Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Niemcy, 2013-2014
 • Studia magisterskie – WSB w Poznaniu, 2012 – 2014
 • Studia podyplomowe – Psychologia Zarządzania w WSB w Poznaniu, 2012-2013

 

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • różnice kulturowe i pokoleniowe w zarządzaniu międzynarodowym
 • różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym
 • międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • migracje i mobilność międzynarodowa
 • psychologia zarządzania


Dydaktyka

 • Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego - ćwiczenia
 • Cultural aspects in international business  - ćwiczenia