Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Paradygmat ewolucji w naukach społecznych - seminarium interdyscyplinarne