Na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej istnieje możliwość realizacji studiów w ramach programu podwójnego dyplomu z Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marnew Paryżu, we Francji (wcześniej Université Paris XII Val de Marne) http://www.u-pec.fr/ .


Oferta skierowana jest do studentów II stopnia studiów na specjalności International Business na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej oraz Master in International Economics (IES) i Development Economics & International Project (DEIPM) w UPEC. Na podstawie podpisanego porozumienia <tu link do pliku, tu link do pliku> studenci studiują dwa semestry we Francji, dwa w Polsce.


Wszelkich informacji udziela Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (p. Marta Pikies marta.pikies@ue.poznan.pl ), która także prowadzi rekrutację na ten program.