Komisje wydziałowe

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej jest dr Bartosz Deszczyński z Katedry Marketingu Międzynarodowego.