Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXIV/431/2012 z dnia  23 lipca 2012 r. ustanowił zasady udzielania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Termin składania wniosków do 30 września 2015 r.


Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w

Departamencie Edukacji i Nauki,

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 534

w terminie do 30 września 2015 r.

 

Wszystkie informacje oraz regulamin dotyczący stypendium naukowego znajdują się na stronie  internetowej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe