Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia

kierunek: Informatyka i ekonometria


2 semestr 2014/2015:

Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C):

1.Instrumenty pochodne na aktywa niefinansowe, 30/0, 3 ETCS

2.Programowanie i architektury systemów komponentowych, 30/0, 3 ECTS

3. Wizualizacja i raportowanie danych statystycznych, 30/0, 3 ETCS


4 semestr 2015/2016:

Wykład ogólny do wyboru (grupa A):

1. Socjologia, 30/0, 3 ETCS

2. Zajęcia otwarte, 30/0, 3ECTS


Wykład kierunkowy w języku obcym (grupa B):

1. Electronic negotiations, 30/0, 4 ECTS

2. Real estate market analysis, 30/0, 4 ECTS


Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C):

1. Modern Network Systems, 30/0, 3 ECTS

2. Nieklasyczne metody analizy danych w biznesie, 30/0, 3 ECTS

3. Zarządzanie projektami, 30/0, 3 ETCS

 

Ścieżki studiów należy odpowiednio skorygować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) w dziekanacie WIGE.

Osoby, które dotychczas w ogóle nie wypełniły ścieżek studiów proszone są o dopełnienie tego obowiązku.


W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur.


Prodziekan 

Wydziału Informatyki 

i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


Poznań, 7.01.2014 r.