Przedmioty do wyboru zatwierdzone do uruchomienia dla studentów I roku studiów niestacjonarnych zaocznych II stopnia
kierunek: Informatyka i ekonometria

2 semestr 2015/2016:
Wykład kierunkowy I do wyboru (grupa B):

1. Strategiczne systemy informacyjne, 18/0, 3 ECTS
Wykład kierunkowy II do wyboru (grupa B):
1. Bezpieczeństwo informacji w organizacjach, 18/0, 3 ECTS

3 semestr 2016/2017:
Wykład kierunkowy I do wyboru (grupa B):

1. Projektowanie aplikacji multimedialnych, 18/0, 3 ECTS
Przedmiot specjalnościowy I do wyboru (grupa C):
1. Wdrażanie systemów informacyjnych, 18/0, 3 ECTS
Przedmiot specjalnościowy II do wyboru (grupa C):
1. Programowanie systemów komponentowych, 18/0, 3 ECTS

4 semestr 2016/2017:
Wykład kierunkowy w języku obcym (grupa B):

1. Advanced Information Systems’ Architectures, 18/0, 3 ECTS
Wykład ogólnouczelniany do wyboru (grupa A):
1. Psychologia biznesu, 18/0, 3 ECTS
Wykład kierunkowy II do wyboru (grupa B):
1. Biznes w IT, 18/0, 3 ECTS
Przedmiot specjalnościowy III do wyboru (grupa C):
1. Zarządzanie projektami, 18/0, 3 ETCS

Ścieżki do pobrania:
Informatyka w gospodarce i administracji


Ścieżki studiów należy złożyć w Dziekanacie WIGE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2016 r. (sobota).
Osoby, które dotychczas w ogóle nie wypełniły ścieżek studiów proszone są o dopełnienie tego obowiązku.

W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur.

Prodziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


Poznań, 8.04.2016 r.