Przedmioty do wyboru zatwierdzone do  uruchomienia dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad. 2015/2016

kierunek: Informatyka i ekonometria

 

6 semestr 2015/2016:

Wykłady ogólne do wyboru (grupa A)

1.     Polityka społeczna, 30/0, 3 ECTS

2.     Zajęcia otwarte, 30/0, 3 ECTS

 

Wykłady kierunkowe w języku obcym do wyboru (grupa B)

1.    Internet of things, 30/0, 4 ECTS

2.    Macroeconomics of the European Monetary Union, 30/0, 4 ECTS

 

Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C)

1.     Infrastruktura informacyjna państwa, 30/0, 3 ECTS

2.     Opcje realne, 30/0, 3 ECTS

3.     Przetwarzanie danych w SAS, 30/0, 2 ECTS

 

Ścieżki studiów należy odpowiednio skorygować
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 maja 2015 r. (piątek) w dziekanacie WIGE.

Osoby, które dotychczas nie złożyły w dziekanacie ścieżek, zobowiązane są do dopełnienia tego obowiązku
w powyższym terminie
.

 

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur.

 

                                                             Prodziekan Wydziału

                                                             Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

 

                                                               dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

 

 

Poznań, 12.05.2015 r.