Uwaga Studenci III roku
studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Informatyka i ekonometria

 

 

Uprzejmie informujemy, że zatwierdzone indywidualne karty studiów na semestr 5 i 6 („ścieżki studiów”) zostały przekazane promotorom do Katedr WIGE. Przedmioty wskazane w kartach są podstawą do rozliczenia w/w semestrów.

Prosimy o zgłaszanie się do promotorów w celu odbioru „ścieżek studiów”.

 

Uwaga! Zmiany w ścieżkach studiów dopuszczalne są jedynie, gdy w planie wybrane zajęcia nakładają się. Wówczas student powinien dokonać korekty ścieżek w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia zajęć. W przypadku ubiegania się o zmianę w ścieżce studiów studenci zobowiązani są uzyskać zgodę najpierw - Promotora, a następnie Prodziekana.

  

Prodziekan Wydziału Informatyki

i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał

 

Poznań, 29 września 2017 r.