Dziekanat Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej informuje, że od 17 października 2016 r. można przedłużać legitymacje studenckie.

Prosimy starostów grup o dostarczenie legitymacji do Dziekanatu wraz z listą imienną studentów.

 

Warunkiem przedłużenia legitymacji studenckiej jest:

- odebranie podpisanej umowy lub aneksu o warunkach odpłatności za studia