Wypełnione wnioski o stypendium ministra na rok akad. 2017/2018 należy składać w dziekanacie WIGE przed Radą Wydziału do dnia 25.09.2017 r.


Zaopiniowanie wniosków odbędzie się na Radzie Wydziału, dnia 6.10.2017 r.

 

Termin złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego upływa 15.10.2017 r.

 

Wszystkie informacje i wnioski dot. stypendium znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

                                                                                

                                                                                                                                                                      

Dziekan Wydziału                                 

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP