Od 1 września 2017 r.
dyżury Koordynatora ECTS
dr hab. Michała Konopczyńskiego

odbywać się będą:
czwartek, godz. 11.00 – 12.00.

 

Wyjątkowo dyżur z 14.09.2017 r. (czwartek)

odbędzie się 15.09.2017 r. (piątek)
w godzinach 9.30 – 10.30

 

 

Poznań, dn. 30.08.2017 r.