W dniu 5 grudnia (poniedziałek) z powodu szkolenie

obejmującego pracowników Dziekanatu

Dziekanat będzie czynny

 w godz. 12:30 – 14:00.

 

  Poznań, dnia 2.12.2016 r.