Przedmioty do wyboru zatwierdzone do  uruchomienia dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad. 2014/2015

kierunek: Informatyka i ekonometria

 

6 semestr 2014/2015:

Wykłady ogólne do wyboru (grupa A)

1.     Techniki uczenia się, 30/0, 3 ECTS

2.     Wykłady otwarte, 30/0, 3 ECTS

 

Wykłady kierunkowe w języku obcym do wyboru (grupa B)

1.     Internet of Things, 30/0, 4 ECTS

2.     Network Optimization, 30/0, 4 ECTS

 

Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C)

1.     Information Visualization, 30/0, 3 ECTS

2.     Infrastruktura informacyjna państwa, 30/0, 3 ECTS

3.     Opcje realne, 30/0, 3 ECTS

4.     Przetwarzanie danych w SAS, 30/0, 2 ECTS

 

Ścieżki studiów należy odpowiednio skorygować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2013 r. (piątek) w dziekanacie WIGE.

Osoby, które dotychczas nie złożyły z dziekanacie ścieżek, zobowiązane są do dopełnienia tego obowiązku w powyższym terminie.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur.

 

Prodziekan Wydziału 

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

 

Poznań, 19.05.2014 r.