studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Informatyka i ekonometria

Uprzejmie informujemy, że studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku Informatyka i ekonometria zobowiązani są do opracowania projektów indywidualnych ścieżek studiów na 6 semestr, które realizowane będą w roku akademickim 2014/2015.

Podstawą do opracowania ścieżek są listy przedmiotów do wyboru z grupy A, B i C zamieszczone pod planami studiów dla poszczególnych specjalności w systemie e-sylabus. Studenci powinni dokonać wyboru w taki sposób, aby grupa wykładowa liczyła co najmniej 24 osoby.
Grupy nie spełniające tego formalnego wymogu nie będą uruchamiane.

Wypełnione i podpisane przez promotorów indywidualne karty studiów (dwa egzemplarze) należy oddać w Dziekanacie WIGE do piątku, 29 kwietnia 2014 r.
Zmiany w już zatwierdzonych ścieżkach studiów dopuszczalne będą jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Prodziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

Lista przedmiotów do wyboru


Druki ścieżek do pobrania:

Analityka gospodarcza
Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa