Wykład z przedmiotu Electronic negotiations odbędzie się

2 marca 2015 r. w godz. 16:45 – 18:15