Przedmioty do wyboru zatwierdzone do  uruchomienia dla studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad. 2016/2017

kierunek: Informatyka i ekonometria


6 semestr 2016/2017:


Wykłady ogólne do wyboru (grupa A)

1.     Techniki uczenia się, 30/0, (3 ECTS)

2.     Polityka społeczna, 30/0, (3 ECTS)

3.     Zajęcia otwarte, 30/0, (3 ECTS)


Wykłady kierunkowe w języku obcym do wyboru (grupa B)

1.    Internet of things, 30/0, (4 ECTS)

2.    Macroeconomics of the European Monetary Union, 30/0, (4 ECTS)


Wykłady specjalnościowe do wyboru (grupa C)

1.     Ekonometryczne modele zjawisk cyklicznych i sezonowych,  30/0, (3 ECTS)

2.     Infrastruktura informacyjna państwa, 30/0, (3ECTS)

3.     Przetwarzanie danych w SAS, 30/0, (3 ECTS)


Ścieżki studiów należy odpowiednio skorygować
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 maja 2016 r. (środa) w dziekanacie WIGE.


Osoby, które dotychczas nie złożyły w dziekanacie ścieżek, zobowiązane są do dopełnienia tego obowiązku
w powyższym terminie.

W razie wątpliwości i pytań zapraszam na dyżur.

 

                                                             Prodziekan Wydziału

                                              Informatyki i Gospodarki Elektronicznej


                                          dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

 

 

Poznań, 13.05.2016 r.