Uwaga II rok

studia stacjonarne pierwszego stopnia

kierunek Informatyka i ekonometria

 

Uprzejmie informujemy, że studenci II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunku Informatyka i ekonometria zobowiązani są do opracowania projektów indywidualnych ścieżek studiów na 6 semestr, które realizowane będą w roku akademickim 2015/2016. Odpowiednie druki „Kart studiów” dostępne są na stronie internetowej: www.wige.ue.poznan.pl

Podstawą do opracowania ścieżek są listy przedmiotów do wyboru z grupy A, B i C zamieszczone pod planami studiów dla poszczególnych specjalności w systemie e-sylabus. Studenci powinni dokonać wyboru w taki sposób, aby grupa wykładowa liczyła co najmniej 24 osoby.


Wypełnione i podpisane przez promotorów indywidualne karty studiów (dwa egzemplarze) należy oddać w Dziekanacie WIGE do piątku, 8 maja 2015 r.


Zmiany w już zatwierdzonych ścieżkach studiów dopuszczalne będą jedynie w wyjątkowych przypadkach.

                                                                                       

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP

 

System e-sylabus dostępny na stronach internetowych:
www.e-sylabus.ue.poznan.pl
 


Lista wykładów do wyboru


Ścieżki do pobrania:

Analityka gospodarcza

Elektroniczny biznes

Informatyka w gospodarce i administracji

Inżynieria finansowa


Poznań, 23.04.2015 r.