Uwaga studenci I roku


studia niestacjonarne  zaoczne drugiego stopnia

kierunek informatyka i ekonometria


Uprzejmie informujemy, że do obowiązków studentów I roku studiów niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia, kierunku Informatyka i ekonometria należy opracowanie indywidualnych ścieżek studiów.


Proces ustalania ścieżek przebiegać będzie dwuetapowo:


Etap I – w dniach od 20 do 27 listopada 2015 r. należy wypełnić i dostarczyć do Dziekanatu WIGE formularz ze wstępnie wybranymi przedmiotami kierunkowymi z grupy B (w tym przedmiotem kierunkowym w języku obcym), specjalnościowymi z grupy C oraz przedmiotem ogólnouczelnianym z grupy A.  W formularzu tym w każdym bloku należy zaznaczyć krzyżykiem JEDEN, najbardziej preferowany przedmiot. Formularz wyboru przedmiotów do ścieżek studiów dostępny poniżej.


Formularz wyboru przedmiotów


Etap II – w dniach od 5 do 19 grudnia 2015 r. należy wypełnić karty studiów na 2, 3 i 4 semestr i podpisane przez promotora dostarczyć do Dziekanatu WIGE. Odpowiednie druki „Kart studiów” dostępne poniżej.


Ścieżki do pobrania:

Analityka gospodarcza

Informatyka w gospodarce i administracjiProdziekan Wydziału       

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP