Spotkanie informacyjne z Władzami Wydziału oraz koordynatorami wszystkich specjalności odbędzie się 25 marca 2015 roku (środa) o godz. 9:45 w sali 311 A (w czasie wykładu z Matematyki II)


Przedstawienie wydziałowych zasad wyboru specjalności oraz prezentacja specjalności:

Analityka gospodarcza
Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa


Wyboru specjalności należy dokonać  do dnia 12 kwietnia 2015 w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl

Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji  każdy student jest zobowiązany zgłosić się w Dziekanacie WIGE (pok. 141) w dniach od 14 do 15 kwietnia 2015 i podpisać wydruk z ISWS zawierający zgłoszoną kolejność specjalności.


Kartę okresowych osiągnięć student ze wszystkimi wpisami po zimowej sesji egzaminacyjnej należy dostarczyć do Dziekanatu do 27.03.2015 r.


HARMONOGRAM

  

25 marca 2015 r. godz. 9.45, 311 A

(w czasie wykładu z Matematyki II)
Spotkanie w sprawie wyboru specjalności30 marca – 1 kwietnia 2015 r.

 


Dostęp testowy do systemu dla studentów do systemu 

ISWS na stronie http://isws.ue.poznan.pl

 

od 3 kwietnia 2015 r. od godz. 00.00

do 12 kwietnia 2015 r. do godz. 24.00

 

Zgłaszanie indywidualnych preferencji studentów 

na stronie http://isws.ue.poznan.pl

 

od 14 kwietnia 2015 r.

do 15 kwietnia 2015 r.

 

Podpisywanie przez studentów  w dziekanacie 

pisemnych deklaracji, zawierających wydruk zgłoszonej
listy preferencji

 

17 kwietnia 2015 r.

 

Zatwierdzenie uruchomionych specjalności 

przez Radę Wydziału IGE

 

do 20 kwietnia 2015 r.

 

Ogłoszenie list studentów przyjętych na utworzone specjalności

Prodziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

drhab.DorotaAppenzeller,prof.nadzw.UEP