Spotkanie informacyjne z Prodziekanem Wydziału odbędzie się 29 października 2015 roku (czwartek) o godz. 9:45 w sali 408 A (po dodatkowym wykładzie z Analizy wielowymiarowej)


WYBÓR SPECJALNOŚCI:

Analityka gospodarcza
Analityka gospodarcza -prezentacja

Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa

Inżynieria finansowa na FB


UWAGA STUDENCI!

Ranking tworzony jest na podstawie średniej ocen za cały okres studiów.
Osoby, które ukończyły inną uczelnię niż UEP proszone są o dostarczenie do środy, 27 października 2015 r. do Dziekanatu WIGE (pok. 141 A) zaświadczenia o uzyskanej średniej raz z informacją o skali ocen, wg której student był oceniany.


Wyboru specjalności należy dokonać  w dniach 31 października - 3 listopada br.  w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl

Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji  każdy student jest zobowiązany stawić się w Dziekanacie WIGE (pok. 141) w dniach od 12 listopada do 18 listopada br. i podpisać wydruk z ISWS zawierający zgłoszoną kolejność specjalności.


Harmonogram

30.10.2015 r.

Dostęp testowy studentów do systemu ISWS na stronie 

http://isws.ue.poznan.pl


od 31.10.2015 r. od godz. 00.00

do 3.11.2015 r. do godz. 24.00


Zgłaszanie indywidualnych preferencji studentów na stronie

http://isws.ue.poznan.pl


6.11.2015 r.


Zatwierdzenie uruchomionych specjalności przez Radę Wydziału IGE 

od 12.11.2015 r. 

do 18.11.2015 r.

Podpisywanie przez studentów w dziekanacie pisemnych 

deklaracji, zawierających wydruk zgłoszonej listy preferencji


20.11.2015 r.


Ogłoszenie list studentów przyjętych na utworzone 

specjalności