Spotkanie informacyjne z Prodziekanem Wydziału odbędzie się 24 października 2016 roku (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali 16 Altum (na wykładzie z Multimediów w biznesie)


WYBÓR SPECJALNOŚCI:

Analityka gospodarcza - prezentacja

Analityka gospodarcza

Elektroniczny biznes
Informatyka w gospodarce i administracji
Inżynieria finansowa

Inżynieria finansowa na FB


UWAGA STUDENCI!

Ranking tworzony jest na podstawie średniej ocen za cały okres studiów.
Osoby, które ukończyły inną uczelnię niż UEP proszone są o dostarczenie do środy, 26 października 2016 r. do Dziekanatu WIGE (pok. 141 A) zaświadczenia o uzyskanej średniej wraz z informacją o skali ocen, wg której student był oceniany.


Wyboru specjalności należy dokonać  w dniach 27 października - 31 października br.  w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl

Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji  każdy student jest zobowiązany stawić się w Dziekanacie WIGE (pok. 141) w dniach od 9 listopada do 16 listopada br. i podpisać wydruk z ISWS zawierający zgłoszoną kolejność specjalności.


Harmonogram


25.10.2016 r.


Dostęp testowy studentów do systemu ISWS na stronie http://isws.ue.poznan.pl


od 27.10.2016 r. od godz. 00.00

do 31.10.2016 r. do godz. 24.00

Zgłaszanie indywidualnych preferencji studentów na stronie http://isws.ue.poznan.pl


4.11.2016 r.


Zatwierdzenie uruchomionych specjalności przez Radę Wydziału IGE 

od 9.11.2016 r. do 16.11.2016 r.

Podpisywanie przez studentów w dziekanacie pisemnych deklaracji, zawierających wydruk zgłoszonej listy preferencji


21.11.2016 r.


Ogłoszenie list studentów przyjętych na utworzone specjalności