studia stacjonarne pierwszego stopnia


Zapisu na seminarium dyplomowe należy dokonać
w Katedrze wybranego Promotora w dniach:


3.03.2014 r. – 14.03.2014 r.


szczegółowe informacje: zapisy na seminaria dyplomowe