Zapisu na seminarium magisterskie należy dokonać w Katedrze wybranego Promotora w dniach: 12.11.2014 r.- 21.11.2014 r.

  

Liczba uczestników seminarium nie może wynosić więcej niż 12 osób.

 

Decyzję o zapisie na seminarium podejmuje kierownik seminarium. 

     

Dziekan dokonuje formalnego przydziału na seminaria na podstawie złożonych kart skierowań, wypełnionych i podpisanych przez kierownika seminarium
i studenta. Równocześnie informuję, że każdy student ma prawo wybrać jedno dowolne seminarium otwarte na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

Lista seminariów magisterskich zatwierdzonych przez Radę Wydziału IGE zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed dziekanatem oraz na stronie internetowej www.wige.ue.poznan.pl

Wykaz przyjętych seminarzystów będzie na bieżąco udostępniany na stronie internetowej Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.  

 

Prodziekan

Wydziału Informatyki
i Gospodarki Elektronicznej

dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP


SKIEROWANIE NA SEMINARIUM - druk


Seminaria magisterskie

do uruchomienia w sem. letnim w roku akad. 2014/2015

na studiach stacjonarnych  II stopnia

Kierunek:Informatyka i ekonometria

 

Propozycje prowadzących i tematyki seminarium:

Katedra Badań Operacyjnych (bud. B, III piętro, pok. 306, tel. 061-856-95-61)

1. Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP k.piasecki@ue.poznan.pl

Matematyka finansowa

2. Dr hab. Jerzy Marcinkowski j.marcinkowski@ue.poznan.pl

- Optymalizacja decyzji inwestycyjnych i finansowych

3. Dr hab. Justyna Rój justyna.roj@ue.poznan.pl  

- Empiryczne finanse przedsiębiorstw, zarządzanie finansami szpitali

 

Katedra Ekonometrii (bud. C, III piętro, pok. 322, tel.061-854-38-75)

1. Prof. dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP witold.jurek@ue.poznan.pl

-Ekonometryczna analiza procesów ekonomicznych

2. Dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw.UEP d.appenzeller@ue.poznan.pl

- Analiza i prognozowanie zjawisk gospodarczych


Katedra Ekonomii Matematycznej (bud. C, IV pietro, pok 410, tel. 061-854-39-32)

1. Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP k.malaga@ue.poznan.pl

- Teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego

2. Dr hab. Henryk Runka, prof. nadzw. UEP henryk.j.runka@ue.poznan.pl

- Analiza procesów ekonomicznych i programowanie w biznesie

3. Dr hab. Roman Kiedrowski roman.kiedrowski@ue.poznan.pl

- Dynamika procesów makroekonomicznych

4. Dr hab. Paweł Kliber p.kliber@ue.poznan.pl

- Metody matematyczne i statystyczne w modelowaniu rynków finansowych

 

Katedra Informatyki Ekonomicznej (Collegium Altum, XVIII piętro, pok. 1811, tel. 061-854-33-81)

1. Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP w.abramowicz@kie.ue.poznan.pl

- Informatyka ekonomiczna 

2. Dr hab. Grzegorz Bartoszewicz, prof. nadzw. UEP g.bartoszewicz@kie.ue.poznan.pl

- Zintegrowane systemy informatyczne – analiza, projektowanie, wdrażanie

 

Katedra Matematyki Stosowanej (bud. C, IV piętro, pok. 421, tel. 061-854-38-95)

1. Prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP marian.matloka@ue.poznan.pl

- Metody ilościowe w ekonomii

2. Prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP malgorzata.doman@ue.poznan.pl

- Modelowanie dynamiki rynków finansowych

3. Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał elzbieta.musial@ue.poznan.pl

- Optymalne decyzje finansowe

 

Katedra Statystyki (bud. C, IV piętro, pok. 413, tel. 061-854-39-35) 

1. Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP elzbieta.golata@ue.poznan.pl

- Metody ilościowe w badaniach gospodarczych i społecznych

2. Dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP g.dehnel@ue.poznan.pl

- Nowe metody estymacji w badaniach rynkowych


Katedra Technologii Informacyjnych (bud. B, I piętro, pok.11, tel. 061-856-93-30 w. 30)

1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, prof. zw. UEP cellary@kti.ue.poznan.pl

- Elektroniczny biznes

2. Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP rykowski@kti.ue.poznan.pl

- Aplikacje Internetu Przyszłości

3. Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP walczak@kti.ue.poznan.pl

- Komunikacja multimedialna w biznesie

 

RW –10.07.2014 r.