Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład 
Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych

Wykład na temat: Klastery w Epidemiologii

wygłosi dr Barbara Więckowska w dniu 13 stycznia 2016 r. 

 

(http://www.kzis.ump.edu.pl/pl/Katedra/Pracownicy.html)