Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Aleksandry Rutkowskiej na temat: „Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu” odbędzie się 6 czerwca 2014 roku o godz. 13:00 w sali 418 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, IV piętro)

Promotor: prof. dr hab. Marian Matłoka, prof. zw. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Katedra Matematyki Stosowanej
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bartkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Katedra Matematyki Stosowanej

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Heilpern
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
Instytut Zastosowań Matematyki
prof. dr hab. Józef Stawicki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Katedra Ekonometrii i Statystyki


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP