Poznań, 12.09.2016 r.

 

            Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja
nad rozprawą doktorską


Mgr Elżbiety Lewańskiej


na temat: „Zastosowanie technologii semantycznych w analizie otoczenia podmiotu gospodarczego”

 

odbędzie się 26 września 2016 roku o godz. 12:00

w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotor:      Prof. dr hab. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

                       Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                       Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                       Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Recenzenci: Dr hab. Małgorzata Pańkowska, prof. nadzw. UE

                       Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

                       Wydział Informatyki i Komunikacji

                       Katedra Informatyki

 

                       Dr hab. Iwona Chomiak-Orsa

                       Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

                       Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

                       Instytut Informatyki Ekonomicznej

 

                                              

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane
na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP