Do Wszystkich Pracowników, Doktorantów i Studentów WIGE

W ramach projektu „Kompetencje studentów WIGE na dobry start!”

zapraszamy do udziału w konkursie „Na dobry start!”

10.06.2015 w godz. 8.00 – 16.00, w sali 4.1 CEUE


1 miejsce: 5 voucherów na szkolenia IT o wartości 3500 PLN każdy
2 miejsce: 5 voucherów na szkolenia IT o wartości 3000 PLN każdy
3 miejsce: 5 voucherów na branżowe kursy językowe o wartości 2000 PLN każdy

W trakcie konkursu należy rozwiązać problem postawiony przez firmę ENEA Trading. Przedstawione rozwiązanie oceni kapituła konkursowa złożona z 2 przedstawicieli firmy ENEA Trading i 2 pracowników UEP.

W konkursie może wziąć udział 10 zespołów po 5 uczestników. Rejestracji zespołów należy dokonywać drogą mailową na adres: kompetencje@projekty.ue.poznan.pl do 06.06.2015 r.
W zgłoszeniach prosimy o podanie składu zespołu.

Zachęcając gorąco do udziału w konkursie informuję, że udział studentów WIGE za zgodą wykładowcy uznaję za równoważny z udziałem w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w tych dniach przez pracowników i doktorantów Wydziału.


Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP