W dniach 27-29.05.2019 r. na Uniwersytecie Bernardo O’Higgins w Santiago de Chile odbył się 61 Congrès de l’Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF) na temat „Pour une recherche économique efficace”.

W sesjach plenarnych referaty wygłosili: prof. Marian Gorynia, prof. Krzysztof Malaga, Les changements de la compétitivité de l’économie polonaise dans l’économie mondiale oraz prof. Krzysztof Malaga, La thèse de doctorat en sciences économiques comme l’archétype de la recherche efficace: expériences propores. Natomiast w sesji zwykłej dr Małgorzata Macuda wygłosiła referat, L’innovation dans le secteur de la santé: vers une efficacité économique. Prof. Krzysztof Malaga przewodniczył też ostatniej sesji plenarnej kończącej 61 Kongres AIELF.

Na koniec 61 Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie AIELF, na którym wybrano nowego dyrektora naukowego AIELF (directeur scientifique de l’AIELF). Po raz pierwszy w 94 letniej historii AIELF, której członkiem był m.in. prof. Maurice Allais funkcję tę powierzono Polakowi - prof. Krzysztofowi Maladze. Do obowiązków nowego dyrektora naukowego AIELF od 2020 roku będzie m.in. pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego Revue Internationale des Economistes de Langue Française (RIELF).