Praca, której współautorem jest dr Marcin Anholcer z Katedry Badań Operacyjnych została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie Discrete Mathematics (JCR IF:0,557):

Anholcer M., Cichacz S., Peterin I.: "Spectra of graphs and closed distance magic labelings”.

Discrete Mathematics, available online 3 February 2016. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2015.12.025


Katedra Badań Operacyjnych