Praca, której współautorem jest dr Marcin Anholcer z Katedry Badań Operacyjnych została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie European Journal of Combinatorics (JCR IF: 0,653):

Anholcer M., Cichacz S.: " GroupSum Chromatic Number of Graphs”. European Journal of Combinatorics, Volume 55 (2016), 73-81.  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejc.2016.02.002


Katedra Badań Operacyjnych