zapraszamy na kolejny wykład 


Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach technicznych

Wykład na temat:

Modele logistyczne i ich zastosowania

w dniu 18 stycznia 2017 roku

wygłosi 

dr Ewa Bakinowska z Zakładu Zastosowań Matematyki PP