Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej serdecznie zapraszają na
Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Część 1: Oblicza WIGE

Część 2: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Zbigniewa Czerwińskiego
"Matematyka i informatyka na usługach ekonomii"

Poznań, 30-31.03.2017