W dniu 04.10.2016 roku Pan mgr inż. Michał Stasiak obronił przed Radą Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej pracę doktorska nt. „Modelowanie wielousługowych pól komutacyjnych z łączami przelewowymi” i otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja. Promotorem pracy doktorskiej jest dr hab. inż. Mariusz Głąbowski, prof. nadzw. PP.


Pan dr inż. Michał Stasiak jest obecnie doktorantem II roku stacjonarnych studiów doktoranckich na WIGE, przygotowującym rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Echausta w Katedrze Badań Operacyjnych WIGE.