Miło nam poinformować, że dr hab. Barbara Będowska-Sójka z Katedry Ekonometrii została powołana w skład Naukowej Rady Statystycznej działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego na kadencję 2014-2018.

W składzie Rady znajdują się również prof. dr hab. Małgorzata Doman z Katedry Matematyki Stosowanej oraz dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP z Katedry Statystyki.

Naukowa Rada Statystyczna działa jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań statystycznych. Rada opiniuje i rekomenduje prace metodologiczne zapewniające doskonalenie systemu badań statystycznych. Członków Rady powołuje Prezes GUS spośród przedstawicieli nauki, a w szczególności z dziedziny statystyki i dziedzin pokrewnych.