Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, z katedry Technologii Informacyjnych otrzymał zaproszenie do udziału w pracach zespołu niezależnych ekspertów Komisji Europejskiej w obszarze ICT-19 Innovation Actions w ramach programu HORIZON 2020.