Władze Uniwersytetu Lotaryńskiego (UL) w Nancy zaprosiły dr Karolinę Sobczak jako maître de conférences invité na Wydział Prawa, Ekonomii i Zarządzania w Nancy w dniach 14.11.-14.12.2016 r.  W trakcie pobytu na UL w Nancy dr Karolina Sobczak przeprowadzi serię wykładów w języku angielskim na kierunku studiów Financial Engineering. Ponadto w centrum BETA Nancy będzie kontynuowała swoje badania nad modelami DSGE i ich zastosowaniami. Jest to jedna z form realizacji umowy o trzech podwójnych dyplomach w zakresie inżynierii finansowej podpisanych przez Uniwersytet Lotaryński, Uniwersytet w Lizbonie i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, reprezentowany przez Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.