Dr Monika Naskręcka oraz dr Michał Pilc otrzymali wspólnie grant naukowy w konkursie Sonata 9. Temat grantu to "Analiza czynników determinujących instytucje rynku pracy", jego kierownikiem jest dr Pilc z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, a dr Naskręcka jest współwykonawcą tego grantu.