Fundusz zalążkowy PPNT ponownie inwestuje w chemię, biotechnologię, ICT

Fundusz Zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM poszukuje pomysłodawców, którzy planują opracowanie oraz rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych.


PPNT rozpoczął swoją działalność inwestycyjną w latach 2011-2014 kiedy wsparcie kapitałowe sięgające blisko 8 mln zł otrzymało kilkanaście projektów. Obecnie, dzięki sprzedaży udziałów w dwóch spółkach, przyszedł czas na kolejne inwestycje w innowacyjne pomysły.


W przypadku pytań lub chęci zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym 15 lutego 2017 roku (środa) od 9:45-12:30 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Rubież 46, bud. H, sala 154).


AGENDA SPOTKANIA (http://ppnt.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/01/Agenda-spotkania.pdf)


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE (http://formularze.inqbator.pl/projekt/54/spotkanie-informacyjne-dot-rekrutacji-pomyslow-do-funduszu-zalazkowego-ppnt/login)


Kogo poszukujemy?
Do 28 lutego 2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń przede wszystkim od tych pomysłodawców, którzy zdobyli już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znają rynek, na którym się poruszają, są świadomi konkurencji i jej produktów oraz planują rozwój nowych, przełomowych i potrzebnych klientom rozwiązań, z wykorzystaniem środków inwestora.


Etapy rekrutacji
Po zakończeniu etapu elektronicznego składania wniosków, wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Następnie eksperci PPNT wytypują projekty, które będą dopracowywane pod okiemspecjalistów z obszaru finansów, ekonomii, prawa własności intelektualnej, transferu technologii. Pozwoli to określić kluczowe założenia finansowe i biznesowe przedsięwzięcia.


Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zainwestowaniu kapitału, najlepsze pomysły zostaną poddane weryfikacji rynkowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy Parku z największymi firmami, działającymi w branży chemii, biotechnologii i ICT. Pozytywna reakcja ze strony rynku będzie ostatecznym czynnikiem decydującym o inwestycji.


Szczegóły dotyczące rekrutacji i sposobu składania wniosków będą omawiane na spotkaniu informacyjnym 15 lutego (zapisz się na spotkanie). Można je również znaleźć na stronie Inwestycji kapitałowych PPNT (przejdź do strony).