Strona główna

Fundusze norweskie

Wizyta przygotowawcza w Statistics Norway dotycząca wniosku  o grant „Nowoczesne techniki statystyczne w analityce gospodarczej”

W wyniku wysokiej oceny, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosków FSS/2013/R2/PV/W/0036-0038 (41/48 pkt.), na finansowanie wizyty przygotowawczej w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego,  w dniach 8 i 9 kwietnia 2014, Prorektor ds. Edukacji i Studentów, dr hab. Jacek Mizerka prof. nadzw. UEP, dr hab. Elzbieta Gołata, prof. nadw UEP oraz dr Tomasz Klimanek, pełnomocnik Rektora ds. współpracy ze Statistics Norway, złożyli wizytę w Oslo. Wizyta zrealizowana została w związku z przygotowywanym wnioskiem na pozyskanie funduszy ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację grantu Nowoczesne techniki statystyczne w analityce gospodarczej. 

 

Przygotowywany wniosek ukierunkowany jest na podniesienie potencjału dydaktycznego UEP poprzez rozszerzenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej, wzbogacenie oferty edukacyjnej i kształcenie na potrzeby rynku pracy. Projekt uwzględnia: kursy i wykłady doszkalające kadrę akademicką w zakresie nowoczesnych technik analitycznych (NTA), zajęcia dla studentów wykorzystujące NTA do rozwiazywania realnych problemów gospodarczych oraz specjalistyczne szkolenia dotyczące technik analitycznych skierowane do praktyków.

Podczas spotkań z prof. Li-Chun Zhang, profesorem Uniwersytetu w Southampton i jednocześnie pracownikiem Departamentu Badań Metodologicznych Statistics Norway oraz Irene Tuveng, Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Statistics Norway i Steinem Opdahlem, omówiono możliwości realizacji planowanych zadań i dalszej współpracy.