W związku z obchodami II Dni WIGE ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 5.04.2018, w przedziale czasu 9.45 - 14.00  dla studentów I roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunku informatyka i ekonometria i zapraszam do udziału w "Obliczach WIGE" wspólnie z prowadzącymi zajęcia. Jednakże ostateczną decyzję o uczestnictwie pozostawiam prowadzącym zajęcia i studentom.

Dziekan Wydziału
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP